Šta je Kvazar?

Kvazar (eng. quasar – dolazi od reči quasi-stellar radio source) je nebesko telo koji prividno izgleda kao obična zvezda s vrlo izraženim pomakom prema crvenom delu spektra. 

Naučnici se slažu da je uzrok tog pomaka isključivo kozmološke prirode, rezultat Hubbleovog zakona prema kojem kvazari moraju biti vrlo udaljena nebeska tela koja zrače deset puta više energije nego obične galaksije. Smatra se da su u pitanju jezgra aktivnih galaksija ranog svemira.

Neki kvazari pokazuju brze promene u jakosti sjaja, što upućuje na činjenicu da su malih dimenzija. Prema trenutno dostupnim podacima, najveći zabeleženi crveni pomak nekog kvazara doseže 6.4 što je vrlo važno svojstvo, jer upućuje na izuzetnu udaljenost. 

Kozmološkim proračunima se ustvrdilo da najstariji kvazari po svojem vremenu postanka odgovaraju vremenu početka formiranja galaksija.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: