Pojmovi

Pojmovi

Memorandum je pisani dokument koji se koristi za komunikaciju, beleženje ili prenošenje informacija unutar organizacije ili između različitih entiteta….
Lobiranje je aktivnost kojom pojedinci, organizacije ili grupe pokušavaju da utiču na donošenje zakona, politika ili odluka državnih institucija….
Hromozom je struktura u ćelijskom jezgru koja sadrži genetički materijal organizma, odnosno DNK. Hromozomi su sastavljeni od hromatina, koji…
Hlorofil je zeleni pigment prisutan u biljkama, algama i nekim bakterijama, ključan za proces fotosinteze. Fotosinteza je proces kojim…
Grafit je meka, crna, ugljenična supstanca, koja je jedna od alotropskih modifikacija ugljenika. Grafit ima slojevitu strukturu, što ga…
Granit je tvrda, kristalna, intruzivna magmatska stena, koja se sastoji pretežno od kvarca, feldspata i mika. Granit je poznat…
Fanfara je kratki muzički komad izveden na trubama ili drugim duvačkim instrumentima, često praćen udaraljkama. Služi za obeležavanje svečanih…