Šta je Biomasa?

Biomasa je organski materijal koji potiče od biljaka i životinja, uključujući drvo, biljne ostatke, i životinjski otpad. Biomasa se može koristiti kao izvor energije kroz sagorevanje ili kroz druge procese kao što su fermentacija ili gasifikacija. Biomasa je važan obnovljivi izvor energije i može doprineti smanjenju emisija gasova staklene bašte.

Biomasa može biti korišćena u ko-generacijskim postrojenjima za proizvodnju toplote i električne energije. Održivo upravljanje biomase je ključno kako bi se osiguralo da njena upotreba ne ugrožava ekosisteme ili biodiverzitet. Biomasa takođe ima potencijal u proizvodnji biogoriva, kao što su biodizel i bioetanol.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: