Obrazovanje

Socijalna Inovacija se odnosi na nove strategije, koncepte, ideje i organizacije koje zadovoljavaju društvene potrebe i stvaraju nove društvene…
Urbanizam je naučna disciplina, veština i tehnika uređenja i organizacije naselja koja uzima u obzir estetske, higijenske i praktične…