Šta je Urbana Sociologija?

Urbana Sociologija je grana sociologije koja se bavi proučavanjem socijalne strukture, procesa i promena u urbanim sredinama. Analizira kako život u gradovima utiče na ponašanje, interakcije, kulturu i iskustva ljudi, kao i načine na koje urbanizacija utiče na društvene fenomene.

Urbana sociologija proučava uticaj urbanizacije na društvenu stratifikaciju, mobilnost i nejednakost. Ovaj pristup analizira kako urbana okolina utiče na socijalne mreže, zajednice i identitet. Urbana sociologija je ključna za razumevanje i rešavanje urbanog siromaštva, segregacije i održivog razvoja gradova.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: