Šta je Magnetna Rezonanca?

Magnetna rezonanca je tehnika koja koristi jaka magnetska polja i radio talase za stvaranje detaljnih slika unutrašnjosti tela. Ova metoda se često koristi u medicinskoj dijagnostici, posebno za ispitivanje mozga, srca, i mišićno-koštanog sistema. MRI (Magnetic Resonance Imaging) je neinvazivna i ne koristi jonizujuće zračenje.

Nedavni napredak u tehnologiji MRI uključuje razvoj mašina sa većom rezolucijom i bržim vremenima skeniranja. Magnetna rezonanca se takođe koristi u istraživanju mozga, proučavajući funkcionalne i strukturalne promene. Funkcionalni MRI (fMRI) omogućava praćenje moždane aktivnosti u realnom vremenu.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: