Šta je Halucinacija?

Halucinacija je bespredmetno opažanje, priviđenje, odnosno opažaj koji je proizišao bez odgovarajuće objektivne čulne stimulacije. Najčešće su vizuelne i akustične halucinacije, mada se mogu javiti i u ostalim čulnim modalitetima. Halucinacije su živopisne, značajne i za njih se smatra da se nalaze u spoljašnjem objektivnom prostoru. Halucinacija je kombinacija 2 svesna stanja budnosti mozga i REM spavanja. One se razlikuju od nekoliko srodnih fenomena, kao što je sanjanje (REM spavanje), koje ne uključuje budnost; pseudohalucinacija, koja ne oponaša stvarnu percepciju, i tačno se percipira kao nestvarna; iluzija, koja uključuje iskrivljenu ili pogrešno protumačenu stvarnu percepciju; i mentalne slike, koje ne oponašaju stvarnu percepciju, i pod voljnom su kontrolom. Halucinacije se takođe razlikuju od „deluzionih percepcija”, u kojima se ispravno naslućenom i protumačenom stimulusu (tj. stvarnoj percepciji) pridaje dodatni značaj. Mnoge halucinacije se dešavaju i tokom paraliza u snu.

Halucinacije se mogu javiti u bilo kom senzornom modalitetu – vizuelnom, slušnom, olfaktornom, ukusnom, taktilnom, proprioceptivnom, ekvilibrioceptivnom, nociceptivnom, termoceptivnom i hronoceptivnom. Halucinacije se nazivaju multimodalnim ako se javljaju više senzornih modaliteta.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: