Šta je Socijalna Inovacija?

Socijalna Inovacija se odnosi na nove strategije, koncepte, ideje i organizacije koje zadovoljavaju društvene potrebe i stvaraju nove društvene odnose ili saradnje. Cilj socijalne inovacije je rešavanje društvenih izazova na efikasan i održiv način, često kroz participativne i inkluzivne pristupe.

Socijalna inovacija je usmerena ka stvaranju održivih i inkluzivnih zajednica. Ove inovacije često koriste tehnologiju i kolaborativne pristupe za rešavanje društvenih problema. Socijalna inovacija podstiče uključenost i osnaživanje marginalizovanih grupa.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: