Šta je DevOps?

DevOps je skup praksi koji kombinuje razvoj softvera (engl. Software development – Dev) i informatičke operacije (engl. IT operations – Ops). Njegov cilj je skratiti životni ciklus razvoja sistema i omogućiti kontinuiranu isporuku visokokvalitetnog softvera. DevOps je komplementaran agilnom razvoju softvera; nekoliko DevOps aspekata je proizašlo iz agilne metodologije.

Akademici i praktičari nisu razvili jedinstvenu definiciju termina „DevOps”.

Iz akademske perspektive, Len Bas, Ingo Veber i Liming Žu – tri istraživača računarske nauke iz Naučne i istraživačke organizacije Komonvelta (CISRO) i Instituta za softversko inženjerstvo – definisali su DevOps kao „skup praksi kojima se želi smanjiti vrijeme između vršenja promjene u sistemu i postavljanja promjene u normalnu proizvodnju, istovremeno obezbjeđujući visok kvalitet”.

Međutim, izraz DevOps koristi se je u više konteksta.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: