Šta je mikroekonomija?

Mikroekonomija je grana ekonomije koja se bavi analizom tržišta i odluka pojedinačnih potrošača i firmi. Fokusira se na mehanizme formiranja cena, ponudu i potražnju, i alokaciju resursa. Mikroekonomija proučava kako pojedinci i preduzeća donose odluke u vezi sa potrošnjom, proizvodnjom, i investicijama. Razmatra uticaj tržišnih struktura, kao što su monopoli i oligopoli, na ekonomsku efikasnost. Mikroekonomska analiza pomaže u razumevanju uticaja poreskih politika, subvencija, i regulacija. Ovo polje pruža uvid u razumevanje tržišnih neuspeha i kako ih ekonomska politika može ispraviti. Mikroekonomija je ključna za razumevanje osnova tržišne ekonomije.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: