Šta je Trajekt?

Trajekt ili feribot je naziv za putnički, odnosno teretni brod specijalizovan za redovni prevoz putnika i robe na kraćim relacijama. Veći trajekti su u pravilu sposobni prevoziti putnička vozila i kamione, a neki su sagrađeni tako da prevoze železničke vagone.

Najveći trajekti na svetu obično su oni koji se koriste u Evropi, a različita plovila drže rekord u zavisnosti od toga da li su dužina, bruto tonaža ili kapacitet automobila metrika.

Doprinos putovanja trajektom klimatskim promenama je manje razmatran od kopnenog i vazdušnog saobraćaja i značajno varira u zavisnosti od faktora kao što su brzina i broj prevezenih putnika. Prosečna emisija ugljen-dioksida trajektima po putničkom kilometru je oko 012 kg (420 oz). Međutim, trajekti od 18 čvorova (21 mph; 33 km/h) između Finske i Švedske proizvode 0.221 kg (7.800 oz) CO2, sa ukupnim emisijama jednakim CO2 ekvivalentu od 0.223 kg (7.900 oz), dok trajekti sa 24–27 čvorova (28–31 mph; 44–50 km/h) između Finske i Estonije proizvode 0.396 kg (14.000 oz) CO2 sa ukupnim emisijama koje su jednake CO2 ekvivalentu od 04 kg (140 oz)

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: