Šta je Sinergija?

Sinergija se odnosi na fenomen gde kombinacija dva ili više faktora, supstanci, ili akcija proizvodi ukupan efekat koji je veći od sume njihovih individualnih efekata. U poslovanju, sinergija se može odnositi na prednosti koje proizlaze iz spajanja ili saradnje kompanija. U farmakologiji, sinergistički efekti lekova ukazuju na to da kombinacija lekova može biti efikasnija od korišćenja svakog leka pojedinačno.

U ekologiji, sinergija se javlja kada interakcija različitih vrsta u ekosistemu dovodi do boljeg preživljavanja ili efikasnijeg korišćenja resursa. U timskom radu, sinergija podrazumeva da tim može postići više nego zbir individualnih doprinosa članova. Sinergistički efekti se takođe proučavaju u psihologiji, sociologiji i obrazovanju.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: