Šta je Urbanizam?

Urbanizam je naučna disciplina, veština i tehnika uređenja i organizacije naselja koja uzima u obzir estetske, higijenske i praktične potrebe stanovnika. Aktivnosti iz oblasti urbanizma se realizuju na osnovu izrade prostornih i urbanističkih planova i projekata. Reč urbanizam potiče od latinske reči urbs sa značenjem grad.

 

Iako su aktivnosti iz oblasti uređenja naselja prisutne kroz istoriju čovečanstva od pojave prvih gradova u starom veku, kao naučna disciplina urbanizam se konstituiše tek u XX veku sa ubrzanjem procesa urbanizacije.

Ildefons Serda koji je tvorac urbanističkog plana Barselone objavljuje 1867. godine knjigu Teorija urbanizacije. Iste godine je izrađen i prvi urbanistički plan Beograda čiji je tvorac Emilijan Josimović, a u istom periodu se sprovodi i veliko urbanističko sređivanje Pariza pod nadzorom barona Osmana.

Kao značajan urbanistički koncept na početku XX veka može se navesti vrtni grad čiji je tvorac Ebenezer Hauard – prvi vrtni grad je realizovan 1903. godine u Engleskoj.

Pokret moderne arhitekture CIAM konstituiše se 1928. godine i njegov najznačajniji član je švajcarac Le Korbizje. U tom periodu počinje i razvoj prostornog planiranja s obzirom da sazreva svest da se nijedno naselje ne može posmatrati izolovano u odnosu na svoju okolinu.

Urbanističko planiranje ipak ostaje specifična oblast uređenja prostora s obzirom da se odnosi na naselja koja predstavaljaju mesta koncentracije stanovništva i aktivnosti. Planiranje naselja kroz urbanizam se ostvaruje putem urbanističkih planova.

Međunarodni dan urbanista je 8. novembar.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: