Šta je Ekoanksioznost?

Ekoanksioznost je relativno novi pojam koji se odnosi na osećaj anksioznosti, brige i straha povezanog s ekološkim problemima i klimatskim promenama. Ovaj termin potiče od kombinacije reči “ekologija” i “anksioznost”. Ljudi koji doživljavaju ekoanksioznost često su zabrinuti za budućnost planete, uticaj klimatskih promena na prirodne resurse, biodiverzitet i opstanak čovečanstva. Ekoanksioznost može dovesti do stresa […]

Šta je Fitoremedijacija?

Fitoremedijacija je ekološka metoda za čišćenje zagađenog zemljišta, podzemnih i površinskih voda korišćenjem biljaka i pripadajućih mikroorganizama. Ovaj proces uključuje korišćenje specifičnih biljnih vrsta koje imaju sposobnost da akumuliraju, transformišu ili razgrađuju štetne hemikalije i teške metale iz okoline. Na primer, neke biljke mogu upijati olovo ili arsen iz zemljišta i time smanjiti njihovu koncentraciju. […]

Šta je Ekološki otisak?

Ekološki otisak je mera uticaja koji čovek ima na prirodu. Izračunava se kao količina prirodnih resursa koju pojedinac, zajednica ili aktivnost troše, kao i količina ugljen-dioksida i drugih otpada koji se proizvode, a zatim se to upoređuje sa sposobnošću Zemlje da regeneriše te resurse i apsorbuje otpade. Ovaj koncept razvili su Mathis Wackernagel i William […]

Šta je Akustička Ekologija?

Akustička ekologija je grana ekologije koja se bavi proučavanjem odnosa između živih bića i njihovog zvučnog okruženja, odnosno zvučnog ekosistema. Ovaj termin je uveden 1960-ih godina od strane kanadskog istraživača R. Murray Schafera, koji je bio pionir u identifikaciji i analizi zvučnog zagađenja. Akustička ekologija ispituje kako životinje koriste zvuk za komunikaciju, orijentaciju, lovljenje plena […]

Šta je Upravljanje Otpadom?

Ovo uključuje sakupljanje, transport, obradu i recikliranje ili odlaganje otpada, kao i nadzor i regulaciju upravljanja otpadom. Upravljanje otpadom uključuje strategije kao što su recikliranje, kompostiranje i smanjenje otpada. Ovaj pristup je ključan za smanjenje uticaja otpada na okolinu i promovisanje održivih praksi. Efikasno upravljanje otpadom je vitalno za očuvanje resursa i zaštitu okoline.

Šta je Ekološka Održivost?

Ekološka Održivost je princip koji teži zadovoljavanju sadašnjih potreba ljudi bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Ovo uključuje upravljanje resursima, zaštitu okoline, i održavanje ravnoteže ekosistema. Ekološka održivost je ključna za očuvanje prirodnih resursa i okoline. Principi ekološke održivosti uključuju korišćenje obnovljivih izvora energije, smanjenje otpada i reciklažu. Takođe, podsticanje održive poljoprivrede […]

Šta je Održivi razvoj?

Održivi razvoj podrazumeva razvoj društva koji raspoloživim resursima zadovoljava ljudske potrebe, ne ugrožavajući prirodne sisteme i životnu sredinu, čime se osigurava dugoročno postojanje ljudskog društva i njegovog okruženja. Koncept održivog razvoja predstavlja novu strategiju i filozofiju društvenog razvoja. Održivi razvoj se najčešće dovodi u vezu sa zaštitom životne sredine, odnosno nastojanjem da se zabrinutost za […]