Šta je Fitoremedijacija?

Fitoremedijacija je ekološka metoda za čišćenje zagađenog zemljišta, podzemnih i površinskih voda korišćenjem biljaka i pripadajućih mikroorganizama. Ovaj proces uključuje korišćenje specifičnih biljnih vrsta koje imaju sposobnost da akumuliraju, transformišu ili razgrađuju štetne hemikalije i teške metale iz okoline. Na primer, neke biljke mogu upijati olovo ili arsen iz zemljišta i time smanjiti njihovu koncentraciju. Fitoremedijacija nudi održivo i ekonomično rešenje za ekološku sanaciju zagađenih područja, s obzirom na to da je manje invazivna i manje skupa u odnosu na tradicionalne metode koje često uključuju iskopavanje zemljišta i njegovo odnošenje na tretman. Osim toga, fitoremedijacija može doprineti poboljšanju biodiverziteta i estetskog izgleda zagađenih područja.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: