Šta je Vilajet?

Vilajet je termin koji potiče iz osmanskog perioda i označavao je administrativnu jedinicu u Osmanskom carstvu. Reč je arapskog porekla i prevedena znači “provincija” ili “oblast”. U strukturi Osmanskog carstva, vilajeti su bili glavne teritorijalne jedinice koje su upravljali guverneri, poznati kao valije. Svaki vilajet bio je podeljen na manje administrativne jedinice poznate kao sanđaci. Vilajeti su bili osnovni deo osmanske administrativne strukture sve do njihove transformacije i konačnog raspuštanja tokom Tanzimata i kasnijih reformi u 19. i početkom 20. veka. Termin se danas retko koristi, ali ostaje deo istorijskog i kulturološkog nasleđa mnogih zemalja koje su nekada bile deo Osmanskog carstva.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: