Šta je Ultradiani ritam?

Ultradiani ritam je tip biološkog ritma sa ciklusom kraćim od 24 sata, za razliku od cirkadijalnih ritmova koji se odvijaju u ciklusima od oko 24 sata. Ultradiani ritmovi se javljaju u raznim fiziološkim, bihevioralnim i endokrinim procesima. Primeri ultradijanskih ritmova uključuju ciklus brzog pokreta očiju (REM) tokom spavanja, koji se ponavlja svakih 90 do 120 minuta, kao i fluktuacije u nivoima određenih hormona tokom dana. Ultradiani ritmovi su važni za razumevanje i regulaciju mnogih aspekata ljudske fiziologije i ponašanja, kao što su obrasci spavanja, apetit i raspoloženje. Njihovo proučavanje pomaže u razumevanju složenosti bioloških ciklusa i njihovog uticaja na zdravlje i bolesti.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: