Šta je Epigenetika?

Epigenetika je oblast biologije koja proučava kako se genetska aktivnost može promeniti bez izmene DNK sekvence. Ovi epigenetski mehanizmi uključuju modifikacije kao što su metilacija DNK i modifikacija histona, koje mogu aktivirati ili deaktivirati gene. Epigenetika objašnjava kako okolinski faktori, poput ishrane, stresa i izloženosti toksinima, mogu uticati na genetsku ekspresiju. Promene u epigenetskom statusu ćelija mogu imati dugotrajne efekte i čak se prenositi na sledeće generacije. Epigenetika ima značajne implikacije u razumevanju kompleksnih bolesti kao što su rak, neurodegenerativne bolesti i psihijatrijski poremećaji. Ova oblast takođe proučava kako životni stil i okolinski faktori mogu uticati na rizik i razvoj ovih bolesti. Epigenetika je važna za razvoj personalizovane medicine i ciljanih terapija koje uzimaju u obzir epigenetski status pacijenta.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: