Šta je Termalna Energija?

Termalna energija je energija koja proizlazi iz unutrašnje toplote Zemlje. Ova energija se može koristiti za proizvodnju električne energije ili za direktno zagrijavanje. Geotermalna energija, koja koristi vruću vodu i paru iz zemljine unutrašnjosti, je primjer korištenja ermalne energije.

Termalna energija igra važnu ulogu u smanjenju emisija ugljen-dioksida i borbi protiv klimatskih promena. Istraživanja se fokusiraju na poboljšanje efikasnosti i smanjenje troškova geotermalne energije. Termalna energija se može koristiti i u kombinaciji sa drugim obnovljivim izvorima, poput solarnih panela.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: