Šta je sintetička genetika?

Sintetička genetika je grana genetike koja se bavi dizajniranjem i konstruisanjem novih bioloških delova, uređaja i sistema, kao i redefinisanjem postojećih, prirodnih bioloških sistema za korisne svrhe. Koristeći principe inženjerstva i molekularne biologije, sintetička genetika omogućava naučnicima da kreiraju nove genetičke sekvence ili da izmene postojeće. Ovo područje ima široke primene, uključujući razvoj novih terapeutskih metoda, proizvodnju biogoriva, sintezu farmaceutskih proizvoda i stvaranje genetski modifikovanih organizama sa željenim osobinama. Sintetička genetika igra ključnu ulogu u razvoju sintetičke biologije, oblasti koja teži da proširi mogućnosti prirodne biologije.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: