Šta je Sinapsa?

Sinapsa je mesto na kojem se signal prenosi sa jedne nervne ćelije (neurona) na drugu ćeliju, koja može biti drugi neuron, mišićna ćelija ili ćelija žlezde. Sinapse se sastoje od tri dela: presinaptičkog terminala (deo koji šalje signal), sinaptičke pukotine (prostor između dve ćelije) i postsinaptičkog terminala (deo koji prima signal). Preko sinapsi se prenose nervni impulsi putem hemijskih supstanci zvanih neurotransmiteri. Sinapse su ključne za funkcionisanje nervnog sistema, omogućavajući procesiranje informacija, odgovore na stimulus i formiranje memorije.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: