Šta je Fizikalna Terapija?

Fizikalna Terapija je oblik terapije koji koristi fizičke tehnike, kao što su vežbe, masaže i modaliteti poput ultrazvuka, za rehabilitaciju pacijenata sa povredama, postoperativnim stanjima ili hroničnim oboljenjima. Cilj je poboljšati pokretljivost, smanjiti bol, i oporaviti ili održati fizičke funkcije pacijenata.

Fizikalna terapija igra ključnu ulogu u prevenciji i upravljanju hroničnim bolestima. Ovaj pristup je individualizovan i zasniva se na proceni specifičnih potreba pacijenata. Fizikalna terapija je važna komponenta integrativne zdravstvene nege, pružajući alternativu ili dopunu lekovima i hirurškim zahvatima.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: