Šta je Metafizika?

Metafizika (grč. μετά, iza, poslije; φύσις, priroda) je filozofska disciplina koja istražuje temeljnu prirodu stvarnosti, bavi se samom suštinom stvari, nadilazeći pojave čulnog sveta.

Metafizika razmatra prirodu postojanja, prostora, vremena, uzročnosti, te odnos uma i tela, supstance i svojstava, i mogućnosti i stvarnosti. Ontologija i kozmologija su tradicionalne grane metafizike, koje se bave objašnjenjem krajnje prirode bića i svijeta.

Metafizika istražuje pitanja vezana za ono što čini da nešto jeste. Metafizika nastoji da na apstraktan i potpuno opšti način odgovori na pitanja kao što je: Kakvo je to (štagod da to jeste)?

Prvo određenje metafizike dao Aristotel, iako joj on nije dao to ime, već je naziva prva filozofija (prima philosophia), ili on to on – nauka o biću kao biću, a nekad je naziva i teologijom.

Metafizika svoj naziv duguje helenskom filozofu Androniku sa Rodosa, koji je prema vlastitom nahođenju razvrstao Aristotelove spise po sadržaju, podelivši ih u određene celine i složivši ih prema tematici kojom su se bavili. Među svim spisima našli su se i oni bez naslova, a koji su se bavili najapstraktnijim razmatranjima. 

On ih je sve povezao zajedno i označio ih nazivom meta ta fizika da bi ukazao na red kojim spisi treba da budu čitani. Doslovno, metafizika znači „ono što dolazi posle fizike”.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: