Šta je radiobiologija?

Radiobiologija je naučna disciplina koja se bavi proučavanjem efekata jonizujućeg zračenja na žive organizme. Ova oblast istražuje kako različite vrste zračenja, poput rendgenskih zraka, gama zraka i radijacije iz radioaktivnih materijala, utiču na ćelije, tkiva i organe. Radiobiologija je važna za razumevanje mehanizama ćelijskog oštećenja i popravke, kao i za procenu rizika i koristi upotrebe zračenja u medicinske svrhe, uključujući radioterapiju za lečenje raka. Takođe, radiobiologija ima značajnu ulogu u razvoju mera zaštite od zračenja, kako u medicinskim ustanovama, tako i u okviru nuklearne industrije i zaštite okoline.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: