Šta je Retrovirus?

Retrovirusi su grupa virusa koji imaju RNK kao genetski materijal. Ovi virusi koriste enzim zvan reverzna transkriptaza da prepišu svoju RNK u DNK unutar zaražene ćelije domaćina. Ova DNK se zatim integriše u genom ćelije domaćina, omogućavajući virusu da se replicira svaki put kada se ćelija deli. Retrovirusi su od značaja u medicinskoj istraživačkoj zajednici, jer neki od njih, kao što je HIV (human immunodeficiency virus), uzrokuju ozbiljne bolesti kod ljudi. Oni su takođe korisni u genetskom inženjeringu za prenos gena u ćelije.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: