Šta je Blastocista?

Blastocista je rani stadijum razvoja embrija kod sisara, uključujući i ljude, koji se javlja nekoliko dana nakon oplođenja. Ovaj stadijum sledi nakon procesa celijske deobe, poznatog kao mitoza, koji započinje sa zigotom. Blastocista se sastoji od grupe ćelija koje će se razviti u embrion (unutrašnji ćelijski masiv) i tanke spoljašnje ćelijske obloge koje će formirati deo posteljice. Ovaj stadijum je ključan za implantaciju embrija u matericu, što je presudan korak za uspešnu trudnoću. U laboratorijskim uslovima, blastociste se često koriste u asistiranoj reproduktivnoj tehnologiji, kao što je in vitro fertilizacija (IVF), kao i u istraživanjima matičnih ćelija.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: