Šta je Aršin?

Aršin je stara mera za dužinu, koja se tradicionalno koristila u mnogim zemljama, uključujući Rusiju, Otomansko carstvo, i na Balkanu. Dužina aršina varirala je od mesta do mesta, ali je obično bila oko 75 centimetara. Aršin se koristio u trgovini, zanatstvu i građevinarstvu, pre nego što su uvedeni moderni metrički sistemi merenja. Iako je danas aršin zastarela mera i retko se koristi, ostao je deo kulturne i istorijske baštine u mnogim regionima.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: