Šta je Oligotrofno jezero?

Oligotrofno jezero je tip jezera koje se karakteriše niskim nivoom hranljivih materija, poput fosfora i azota, što rezultira čistom vodom i ograničenom proizvodnjom algi. Ova jezera obično imaju veliku dubinu i hladnu, kiseonikom bogatu vodu. Zbog niske koncentracije hranljivih materija, oligotrofna jezera imaju relativno malo biljnog i životinjskog života. Primarna produktivnost, odnosno proizvodnja organske materije […]

Šta je Gemologija?

Gemologija je nauka o dragom i poludragom kamenju. Ona obuhvata identifikaciju, klasifikaciju i procenu dragog kamenja. Gemolozi koriste različite metode i instrumente za ispitivanje fizičkih i hemijskih karakteristika dragog kamenja, kao što su boja, čistoća, težina i optičke osobine. Osim toga, gemologija uključuje proučavanje formiranja, rudarenja i obrade dragog kamenja. Ova disciplina igra ključnu ulogu […]

Šta je Antropocen?

Antropocen je neformalni geološki termin koji se koristi za opisivanje trenutne ere u istoriji Zemlje, koju karakteriše dominantan uticaj ljudske aktivnosti na klimu i okolinu planete. Pojam odražava značajne promene u biosferi uzrokovane ljudskim delovanjem, kao što su klimatske promene, gubitak biodiverziteta, zagađenje i izmena zemljišta. Antropocen je počeo u poslednjih nekoliko vekova, a posebno […]

Šta je Termalna Energija?

Termalna energija je energija koja proizlazi iz unutrašnje toplote Zemlje. Ova energija se može koristiti za proizvodnju električne energije ili za direktno zagrijavanje. Geotermalna energija, koja koristi vruću vodu i paru iz zemljine unutrašnjosti, je primjer korištenja ermalne energije. Termalna energija igra važnu ulogu u smanjenju emisija ugljen-dioksida i borbi protiv klimatskih promena. Istraživanja se […]