Šta je Zoonoza?

Zoonoza je bolest ili infekcija koja se prirodno prenosi sa životinja na ljude. Zoonoze mogu biti uzrokovane različitim patogenima kao što su virusi, bakterije, paraziti i gljive. One su važan javnozdravstveni problem jer mnoge ozbiljne epidemije i pandemije, uključujući COVID-19, imaju zoonotsko poreklo. Prenos zoonoza može biti direktni, putem kontakta sa životinjama, ili indirektni, preko vektora kao što su komarci ili krpelji. Prevencija i kontrola zoonoza zahteva saradnju između veterinarske medicine, zdravstva i ekoloških nauka. Razumijevanje zoonoza je ključno za prevenciju budućih epidemija i zaštite javnog zdravlja.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: