Šta je socijalna psihologija?

Socijalna psihologija je grana psihologije koja proučava kako misli, osećanja, i ponašanja pojedinaca su uticani prisustvom drugih. Fokusira se na ulogu socijalnih faktora u oblikovanju stavova, vrednosti, i ponašanja. Socijalna psihologija istražuje fenomene kao što su konformizam, uticaj grupa, socijalna percepcija, i međuljudski odnosi. Proučava kako socijalni kontekst utiče na formiranje identiteta i samopercepciju. Socijalni psiholozi rade na razumevanju dinamike grupa, liderstva, i moći. Ova disciplina ima važne primene u oblastima kao što su marketing, politika, obrazovanje, i odnosi s javnošću. Socijalna psihologija pruža ključne uvide u razumevanje društvenih interakcija i ponašanja.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: