Šta je Strofa?

Strofa ili kitica je veća celina u pesmi koja se sastoji najmanje od dva stiha. Strofe pesme su odvojene prazninom, a osim toga predstavljaju i zaokruženu misao ili pesnički doživljaj. Strofe mogu biti i međusobno povezane i tada one predstavljaju poetsku celinu.

Strofe su veće celine od stiha, a određuju se upravo prema broju stihova u svakoj strofi.

Strofa je celina od više stihova istog ritma i čini jednu misaonu celinu.

 

  • distih (dvostih) – strofa od dva stiha
  • tercet (tercina, trostih) – strofa od tri stiha
  • katren (četvorostih) – strofa od četiri stiha
  • kvintina (peterostih) – strofa od pet stihova
  • sekstina (šesterostih) – strofa od šest stihova
  • septima (sedmerostih) – strofa od sedam stihova
  • oktava (osmerostih) – strofa od osam stihova
  • nona (deveretostih) – strofa od devet stihova
  • decima (deseterostih) – strofa od deset stihova

 

Pesma od četrnaest stihova, sastavljena od dva katrena i dve tercine, naziva se sonet.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: