Šta je Polimerazna Lančana Reakcija?

Polimerazna lančana reakcija (PCR – Polymerase Chain Reaction) je laboratorijska tehnika koja omogućava brzo i precizno umnožavanje specifičnih segmenata DNK. Ova metoda koristi enzim DNK polimerazu za sintezu miliona kopija ciljanog DNK segmenta u nekoliko sati. PCR je postao osnovni alat u molekularnoj biologiji, genetici i biomedicinskim istraživanjima. Koristi se u dijagnostici bolesti, forenzici, kloniranju gena, i genetskom inženjeringu. Tehnika uključuje cikluse zagrevanja i hlađenja koji omogućavaju denaturaciju DNK, aneliranje prajmera i elongaciju DNK. PCR je revolucionizovao naučna istraživanja i igra ključnu ulogu u raznim aspektima genetske analize.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: