Šta je zeleni marketing?

Zeleni marketing je strategija koja naglašava promociju proizvoda i usluga zasnovanih na njihovim ekološkim prednostima i održivosti. Ova vrsta marketinga fokusira se na razvoj i komunikaciju proizvoda koji su ekološki prihvatljivi, energetski efikasni, i koji doprinose smanjenju otpada i zagađenja. Ne samo da promoviše proizvode, već i podstiče promenu u ponašanju potrošača prema održivijem načinu života. Kompanije koje primenjuju ovaj tip marketinga često koriste reciklirane materijale, obnovljive izvore energije i smanjuju svoj ugljični otisak u procesima proizvodnje. Zeleni marketing je postao važan u kontekstu rastuće globalne svesti o ekološkim pitanjima i klimatskim promenama. Potrošači sve više traže proizvode koji su u skladu sa njihovim vrednostima o očuvanju okoline, što ga čini ključnim za savremene poslovne strategije. Zeleni marketing takođe uključuje transparentnost i iskrenost u komunikaciji o ekološkim benefitima proizvoda, izbegavajući “zeleno pranje” – lažne ili preterane tvrdnje o ekološkoj prihvatljivosti. 

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: