Šta je Teorija informacije?

Teorija informacije je matematička disciplina nastala u 20. veku. Logaritamski izraz za količinu informacije je predložio Hartli 1928. godine, u svom radu „Prenos informacije“. Zatim ju je 1948. poopštio američki inženjer i matematičar Klod Šenon, i nešto ranije, ruski matematičar Andrej Nikolajevič Kolmogorov. Iste 1948. godine je američki matematičar Norbert Viner u svom radu „Kibernetika“ izneo svoj pristup količini informacije sistema. Desilo se da je matematička teorija informacije nastala „odjednom“, maltene u nekoliko radova začetnika i da je u tim radovima „nacrtan“ okvir za celu buduću disciplinu. Pokretačko mesto celog tog razvoja je otkriće, matematička definicija pojma „količina podataka“. I danas se smatra da je ideju za merenje količine informacije prvi dobio upravo američki inženjer Hartli 1928. godine, ali mu istorija matematike ne pridaje veliki značaj možda zbog nejasnoća i (matematički) nepreciznih objašnjenja.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: