Šta je teorija haosa?

Teorija haosa je grana matematike i fizike koja se bavi proučavanjem dinamičkih sistema koji su veoma osetljivi na početne uslove, što dovodi do ponašanja koja se čine nasumičnim i nepredvidivim. Ova teorija pokazuje kako mali promene u početnim uslovima mogu imati velike i nepredvidive efekte na dugi rok, fenomen poznat kao “efekat leptira”. Teorija haosa ima primene u mnogim oblastima, uključujući meteorologiju, ekonomiju, ekologiju, inženjerstvo i medicinu. Ona pruža uvid u složenost prirodnih sistema i objašnjava zašto neki sistemi, iako deterministički, ne mogu biti precizno predviđeni.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: