Šta je Spektrofotometrija?

Spektrofotometrija je analitička metoda koja meri kako različiti talasni dužine svetlosti apsorbuju, emituju ili raspršuju molekuli u uzorku. Ova tehnika se široko koristi u hemiji, biohemiji, molekularnoj biologiji, i zaštiti životne sredine, za analizu raznih supstanci. Spektrofotometrija se koristi za određivanje koncentracije hemijskih supstanci u rastvoru merenjem intenziteta svetlosti pre i posle prolaska kroz uzorak. Ova metoda može pružiti precizne informacije o molekulskoj strukturi, koncentraciji i hemijskim svojstvima uzoraka. Spektrofotometri se koriste u laboratorijama za analizu DNK, proteina, mikroorganizama i mnogih drugih tipova uzoraka.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: