Šta je Piknometar?

Piknometar je laboratorijski instrument koji se koristi za precizno merenje gustine tečnosti. Sastoji se od staklene ili metalne posude s tačno određenom zapreminom, koja ima usko grlo i često dođe sa kalibrisanim poklopcem ili kapom. Da bi se izmerila gustina, piknometar se prvo napuni tečnošću čija se gustina meri, a zatim se izvaga. Gustina se zatim izračunava podeljivanjem mase tečnosti sa zapreminom piknometra. Piknometri se često koriste u hemiji, farmaciji i industriji materijala za precizna merenja i kontrolu kvaliteta.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: