Šta je Topologija?

Topologija (od grčkog τόπoς „mesto“ i λόgoς „nauka, znanje, reč“) je grana matematike koja proučava globalne (geometrijske) strukture i topološke prostore. Topologija je jedna od najmlađih grana matematike, koja je nadovezujući se na matematičku analizu i teoriju skupova, svojim dinamičnim razvojem tokom 20. veka dovela do rešenja nekoliko značajnih klasičnih matematičkih problema.

Osnovni objekat u topologiji je topološki prostor, koji se definiše kao uređeni par.

Topologija se deli na:

  1. opštu topologiju, koja se bavi samim topološkim prostorima
  2. algebarsku topologiju, u kojoj se proučavaju topološke invarijante, odnosno osobine topoloških prostora koje se ne menjaju pri neprekidnim preslikavanjima. U okviru algebarske topologije se nalaze još i
  • geometrijska topologija, koja proučava mnogostrukosti i
  • diferencijalna topologija, koja proučava diferencijalna preslikavanja.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: