Šta je Premisa?

Premisa (lat. praemissa, praemittere – navesti pre nečeg) predstavlja propoziciju ili pretpostavku, nešto što je unapred istaknuto, (lat. praemittere – napred poslati) tj. barem jedan od dva ili više sudova iz kojih se izvodi konačni zaključak. Može se reći da je premisa sud od kojeg polazi postupak zaključivanja, a više takvih sudova i onih do kojih se dolazi postupkom zaključivanja – konkluzija, sačinjavaju zaključak.

Primer:

Sokrat je smrtnik, jer svi ljudi su smrtnici.

Ovde dolazimo do opšte shvaćene tvrdnje da je Sokrat čovek. Potpuno izraženo mišljenje je sljedeće:

Budući da “svi ljudi su smrtnici” i “Sokrat je čovek“, slijedi da “Sokrat je smrtnik“.

U ovom primjeru prva dva nezavisna uslova ili odredbe; “svi ljudi su smrtnici” i “Sokrat je čovek” predstavljaju premise, dok nastavak “Sokrat je smrtnik” predstavlja zaključak.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: