Šta je Neuroetika?

Neuroetika je interdisciplinarna naučna oblast koja se bavi etičkim, pravnim i socijalnim pitanjima koja proizlaze iz neuroznanosti i neurotehnologije. Pojam neuroetika obuhvata razmatranje moralnih implikacija proučavanja mozga i uma, kao i posledice primene novih tehnologija u neuroznanosti, poput neuroslikovnih metoda ili neuromodulacije. Pitanja koja neuroetika postavlja uključuju: pravo na mentalnu privatnost, etičnost manipulacije mozga, uticaj neuroznanosti na naše razumevanje slobodne volje i moralne odgovornosti, i moguću stigmatizaciju na osnovu neurobioloških podataka. Neuroetika igra važnu ulogu u usmeravanju istraživanja i primene naučnih otkrića na odgovoran način koji poštuje ljudska prava i dostojanstvo.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: