Šta je Genomička selekcija?

Genomička selekcija je napredna tehnika u oblasti genetike i uzgoja biljaka i životinja. Temelji se na korišćenju genomskih informacija za predviđanje performansi potomaka. Termin se sastoji od reči “genom”, koji označava kompletni set gena organizma, i “selekcija”, što se odnosi na proces biranja određenih jedinki za uzgoj. U genomičkoj selekciji, DNK testiranje se koristi za brzo i precizno procenjivanje genetskog potencijala jedinki. To omogućava selekcionerima da donesu odluke o uzgoju na osnovu genetskih informacija, umesto samo na osnovu fizičkih karakteristika i performansi, čime se ubrzava proces poboljšanja genetskog materijala.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: