Šta je nanomaterijal?

Nanomaterijal je materijal čije su barem neke dimenzije u rasponu od 1 do 100 nanometara. U ovoj skali, materijali često ispoljavaju jedinstvena fizička, hemijska i biološka svojstva koja se razlikuju od svojstava istog materijala u većim dimenzijama. Ova svojstva čine nanomaterijale izuzetno korisnim u različitim primenama, uključujući medicinu, elektroniku, energetiku i materijale. Nanomaterijali mogu biti metalni, polimerni, keramički ili kompozitni, i mogu se koristiti u obliku nanočestica, nanotubi, nanoslojeva i slično. Razvoj nanotehnologije omogućio je proizvodnju i manipulaciju nanomaterijalima, što je dovelo do znatnih inovacija u mnogim industrijskim i tehnološkim sektorima.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: