Šta je Efekat Leptira?

Efekat leptira ili leptir efekat je koncept iz teorije haosa koji sugeriše da male promene u početnim uslovima mogu izazvati velike razlike u kasnijem ponašanju dinamičkih sistema. Naziv potiče od metafore da udarac krila leptira može inicirati lanac događaja koji dovode do velikih atmosferskih promena. Ovo ilustruje složenost i nepredvidivost određenih sistema.

Efekat leptira se primenjuje u različitim oblastima, od meteorologije do ekonomije. Ovaj koncept naglašava važnost preciznih početnih podataka u predviđanju budućih događaja. Efekat leptira podstiče istraživanje u složenim sistemima i njihovom upravljanju.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: