Šta je Fototropizam?

Fototropizam je biološki fenomen gdje biljke rastu ili se orijentišu prema izvoru svetlosti. Ovo je ključno za proces fotosinteze, jer biljke koriste svetlost za proizvodnju hrane. Hormoni poput auksina igraju centralnu ulogu u regulisanju rasta biljaka prema svetlosti.

Fototropizam omogućava biljkama da maksimaliziraju apsorpciju svetlosti u različitim uslovima osvetljenja. Ovaj fenomen doprinosi i orijentaciji listova i stabljika prema najefikasnijem izvoru svetla. Fototropizam takođe utiče na otvaranje i zatvaranje cvetova u zavisnosti od svetlosnih uslova.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: