Šta je Biometeorologija?

Biometeorologija je interdisciplinarna nauka koja istražuje uticaj vremenskih uslova i klimatskih promena na žive organizme, uključujući ljude, biljke i životinje. Ova oblast proučava kako različiti meteorološki faktori kao što su temperatura, vlažnost, pritisak i vetrovi utiču na zdravlje, ponašanje i produktivnost. Biometeorologija je važna u razumevanju kako klimatske promene utiču na javno zdravlje, poljoprivredu i ekosisteme. Istraživanja u ovoj oblasti pomažu u pripremi i prilagođavanju na promene u klimi, kao i u razvoju strategija za ublažavanje negativnih uticaja na zdravlje i okolinu.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: