Šta je Etnologija?

Etnologija (Grčki: ἔθνος, ethnos sa značenjem ‘nacija’) nauka je o poreklu, društvenoj organizaciji, načinu života, verovanjima i običajima različitih, društvenih zajednica. Deo etnologije koji se bavi isključivo deskripcijom materijalne i duhovne kulture (jezik, obredi, vrednosti, verovanja itd.) naziva se etnografijom. Etnologija nastoji i da objasni strukturu i funkciju društvenih i kulturnih institucija, kao i mišljenja, da odgonetne smisao različitih umetničkih tvorevina, tabua, rituala, pravila ponašanja i iracionalnih uverenja.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: