Šta je Lanac Ishrane?

Lanac ishrane u prirodi predstavlja sistem živih organizama koji se hrane jedni drugima da bi opstali. Svaka karika tog lanca je od izuzetnog znacaja, jer od nje zavisi opstanak citavog lanca, odnosno celokupnog živog sveta. Biljke se nalaze na početku lanca ishrane – one su takozvani “proizvođači”, jer uz pomoć sunčeve svetlosti i hranljivih materija iz zemljišta biljke stvaraju hranu od koje rastu i razvijaju se i taj proces se naziva “fotosinteza”. Naredna karika u lancu su biljojedi – životinje koje se hrane biljnom hranom i oni su prvi “potrošaci” u lancu ishrane. Biljojedima se hrane mesojedi – sledeca karika u lancu ili tzv. “sekundarni potrošači”. U nekim ekosistemima postoje i “tercijerni potrošači” koji se hrane i mesojedima i biljojedima, kao i “svaštojedi” – koji se hrane kako biljkama tako i životinjama svih vrsta (ljudi se smatraju “svaštojedima”). Poslednja karika lanca su “razgrađivači” – to su bakterije koje se hrane tkivima uginulih živih bića i drugim živim materijama, razgrađujući složene materije u proste koje zatim odlaze u zemljište da bi ih biljke ponovo iskoristile. Time oni zaokružuju ceo sistem.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: