Šta je Kriobiologija?

Kriobiologija je naučna disciplina koja proučava efekte niskih temperatura na žive organizme, ćelije, biološke sisteme i materijale. Ovaj pravac istraživanja obuhvata razumevanje kako hladnoća utiče na strukturu i funkciju bioloških sistema, kao i razvoj metoda za očuvanje ćelija i tkiva na niskim temperaturama. Krioprezervacija, proces u kojem se ćelije, tkiva ili organi čuvaju u tečnom azotu na temperaturama ispod -196°C, je ključna primjena kriobiologije. Ova tehnika se koristi u biomedicinskim istraživanjima, transplantacionoj medicini, reproduktivnoj tehnologiji i očuvanju ugroženih vrsta. Kriobiologija takođe istražuje fenomene kao što su prirodna antifriz proteina koja omogućavaju nekim organizmima da prežive ekstremno niske temperature. Napredak u ovoj oblasti otvara nove mogućnosti u medicini, ekologiji i biotehnologiji.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: