Šta je neuromarketing?

Neuromarketing je multidisciplinarno polje koje kombinuje principi neurologije i marketinga da bi razumelo potrošačko ponašanje. Fokusira se na proučavanje reakcija mozga na marketinške stimulanse. Neuromarketing koristi tehnike poput funkcionalne magnetne rezonance (fMRI) da analizira kako ljudi reaguju na reklame, brendove, i proizvode. Cilj je bolje razumeti šta motiviše potrošače, kako donose odluke, i šta privlači njihovu pažnju. Ovo polje pomaže brendovima da kreiraju efikasnije marketinške kampanje. Neuromarketing istražuje i emocionalne i racionalne aspekte donošenja odluka potrošača. Ovo polje je u porastu zbog svoje sposobnosti da pruži dublje uvide u potrošačko ponašanje.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: