Šta je Javna Nabavka?

Javna nabavka je proces kojim vlade i druge državne institucije kupuju dobra, usluge i radove od privatnih kompanija. Ovaj proces je regulisan zakonima i pravilima koja osiguravaju transparentnost, konkurentnost, i fer tržišnu konkurenciju. Javne nabavke su ključne za efikasno korišćenje javnih sredstava i obuhvataju širok spektar proizvoda i usluga, od kancelarijskog materijala do izgradnje infrastrukture.

Efikasnost javne nabavke može imati značajan uticaj na lokalnu ekonomiju i društveni razvoj. Javne nabavke su često predmet nadzora i revizija kako bi se osigurala pravilnost i spriječila korupcija. Uključivanje održivih i ekoloških kriterijuma u javnu nabavku postaje sve važnije u savremenom društvu.

Želiš da pišeš za ŠTA je?

za dobar tekst potreban je dobar pisac. Umeš da pises…

Možda te zanima: